Όπου έκαναν τα λουτρά τους οι θεοί - τα λουτρά της Ελλάδας

Η Ελλάδα είναι φημισμένη για τα ιαματικά της λουτρά από τα αρχαία χρόνια. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ήταν η καλύτερη χώρα για τον θερμαλισμό και τον ιαματικό τουρισμό. Έχει ένα πολύ καλό κλίμα και πολλά λουτρά σε όλη την Ελλάδα. Με ιδέες, σχέδια και ειδικούς θα έπρεπε να φτιαχτεί μία τουριστική πολιτική η όποια θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτόν τον φυσικό θησαυρό. Δυστυχώς τα τελευταία 35 χρόνια δεν υπήρξε καμία σοβαρή προσπάθεια για την αξιοποίηση και προβολή των ελληνικών λουτρών. Έτσι πολλές περιοχές με λουτρά έπεσαν στην παρακμή. Τα λουτρά της Ελλάδας μπορούν να φέρουν εισόδημα και ανάπτυξη σε πολλές περιοχές της Ελλάδας.

 

Ελλάδα - η χώρα των λουτρών

Τα λουτρά της Ελλάδας είναι πολύ καλά για την υγεία και φροντίδα του σωμάτος. Πάντου στην Ελλάδα υπάρχουν πηγές με πολλά καλά συστατικά.