Περιηγητικά από την επισκέψη στα Μέθανα

Γεια σας!

Αν θέλετε να παρουσιάστετ τις εμπειρίες από την επισκέψη σας στα Μέθανα, θα ήταν πολύ μεγάλη χρά μου να τα δημοσιέψω στην ιστοσελίδα των Μεθάνων.

Παρακαλώ να στείλετε τον στοίχο και τις εικόνες μέχρι 1024επί768 στο e-mail μου!

Φιλικά
Τωβίας Σώρρος