Τα ρεύματα λάβας στα καρστικά βουνά κοντά στον Άγιο Ανδρέα

Στο δάσος κοντά στην Καμένη Χώρα υπάρχουν πολλλά ρήγματα και ρωγμές στα ασβεστολιθικά βουνά, από τα οποία έρεε λάβα πριν από χιλιάδες χρόνια. Ίσως αυτά συνέβησαν ταυτόχρονα με τον μικρό θόλο λάβας κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα; Σίγουρα ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο! Στις ροές λάβας μπορείτε επίσης να βρείτε κομμάτια από καμμένη ασβέστη.

 

Που βρίσκονται οι λάβες;