Βίντεο για ένα ταξίδι στην Τροιζηνία τον χειμώνα 2008

Στο βίντεο θα δείτε ένα γεωτουριστικό και πεζοπορικό ταξίδι το οποίο το ξενάγησε ο Γερμανός ξεναγός, φωτογράφος και γνωστής της Τροιζηνίας Τωβίας Σώρρος τον χειμώνα 2008. Θα δείτε όλα τα ενδιαφέρον μέρη της Τροιζηνίας από έναν Ελβετό.