Η αρχαία φάρμα στον Τσονάκα

Στο βιβλίο του "Ένα τραχύ και βραχώδες μέρος - Μέθανα", ο Hamisch FORBES περιγράφει ήδη πολλά αρχαία μέρη στη χερσόνησο των Μεθάνων. Αυτό περιλαμβάνει επίσης αυτό το μικρό αγρόκτημα, το οποίο εξακολουθεί να δείχνει μερικές καλά διατηρημένες μυλόπετρες και επεξεργασίες. Το μικρό σπίτι που υπάρχει τώρα είναι πολύ νεώτερο και μπορεί να είναι 200-400 ετών και χρησιμοποιήθηκε μέχρι τη δεκαετία του 1940. Ωστόσο, αν κοιτάξω τη φωτογραφία, θα μπορούσα να βρω μια άλλη ιδέα ... Δεν μοιάζουν τα δύο βράχια σαν "καθισμένοι λιοντάρια"; Δεν θα μπορούσε να ήταν ένα προϊστορικό ιερό αντί για ένα "αρχαίο αγρόκτημα"; Ο μυκηναϊκός οικισμός του Αγίου Κωνσταντίνου&Ελένης απέχει μόνο περίπου ένα χιλιόμετρο... Η ροή λάβας ανήκει στο ηφαίστειο "Tsonaka" το οποίο είχε το σημείο πηγής βόρεια του αγροκτήματος.

Θέση: 37 ° 35'57,23 "Ν, 23 ° 23'23,16" Ε

 

Αρχαία εργαλεία για τα αγροτικά
Αρχαία φάρμα